Tuyển Dụng

Nhân viên kinh doanh

Công ty Cổ Phần Thiết Bị Tân Việt Phát cần tuyển 4 ứng viên kinh doanh. Tốt nghiệp các trường chuyên ngành kỹ thuật, năng động, nhiệt tình và chịu áp lực công việc.

Nhân viên hỗ trợ kinh doanh

Công ty Cổ Phần Thiết Bị Tân Việt Phát cần tuyển 2 ứng viên hỗ trợ kinh doanh. Tốt nghiệp các trường chuyên ngành kinh tế, tiếng anh thành thạo, năng động nhiệt tình.