Sản phẩm

THIẾT BỊ THỦY LỰC

Chi tiết sản phẩm

PA LĂNG THỦY LỰC

31 Pa lăng thủy lực LCH
Tải trọng nâng hạ: 6-100 tấn
Tốc độ nâng có tải: 5.6-0.4 m/phút
Áp suất thủy lực làm việc: 140-180 bar
Phù hợp với ATEX: Ex II 3GD 
32 Pa lăng thủy lực trên ray 
Di chuyển trên ray: 15 m/phút
Tốc độ nâng có tải: 5.6-1.9 m/phút
Bánh xe trên ray: 98-143÷310mm 
Chuẩn ATEX, CE. ANSI/ASM
33 Pa lăng thủy lực trên ray 50 tấn 
Di chuyển trên ray: 15 m/phút
Tốc độ nâng có tải: 1.1 m/phút
Bánh xe trên ray: 160÷310mm 
Chuẩn ATEX, CE. ANSI/ASM
34 Pa lăng thủy lực trên ray 100 tấn 
Di chuyển trên ray: 15 m/phút
Tốc độ nâng có tải: 0.4 m/phút
Bánh xe trên ray: 160÷310mm 
Chuẩn ATEX, CE. ANSI/ASM
Sản phẩm khác